طنز- کاریکلیماتور- کاریکاتور و...
Linkedin
ارسال به دوستان  نسخه چاپی
 بسی رنج بردم در این سال سی!/ زندگینامه سید یاسین قریشی
کاریکاتوریست و طنز نویس به نام کردزبان که یکی از مشاهیر پر افتخارشهربوکان است ،سید یاسین قریشی می باشد.ایشان مولف چندین کتاب به زبانهای کردی و فارسی از جمله كتاب گالته و كتاب كاريكاتورستان است که در حال حاضر ساکن شهرستان بوکان است.بوکان خاتون زندگینامه این استاد گرانقدر را به قلم زیبای خودشان بیان می کند.

 وضعيت خدمت: اعزام داوطلبانه به خدمت اجباري سربازي توسط سران متفقين(زُ عماي قديم) به اتفاق جهت استخدام زود هنگام و كسب معافيت پس از خوردن دو سال و خُرده اي آش بزرگ ديگهاي پادگان

تعداد عايله: 5 نان خور با احتساب هنر

وضعيت شغلي:(مشغله) دبير، دبيريكه حرف مي زند يعني مي زد( البته نه حرف مفت) از آن حرف هاي چندر قازي.

ادامه تحصيل:( هاف تايم دوم) فارغ التعطيل در رشته زبان و ادبيات فارسي كه مدرك نان و آبداري نبود ولي مي شد آن را در كوزه گذاشت و آبش را خورد.

وضعيت هنري:شروع با كاريكاتور دبيران دوران تحصيلي وبروبچه هاي تنبل محله و طراحي از چهره عمرو و زيد به سبك عكاسان دوره گرد

انگيزه هنري: نه به خاطر نان شب، نه به خاطر ليلا، يه چيزي در همين مايه ها، شوخي كردم فقط از خودمان مايه گذاشتيم.

سابقه هنري: اگر سوء سابقه محسوب نشود، بسي رنج بردم در اين سال سي و...

ريز فعاليت ها:

1- پهن نمودن بساط نمايشگاه در هر جايي كه مي شد گذاشت و بعضاً ارائه كار به روش مشائيان. برگزاي نمايشگاه در تهران و بعضي شهرها از جمله يزد، اروميه، شهركُرد، بابلسر،سنندج، مهاباد،اصفهان، مشهد، بوكان و شركت در نمايشگاههاي خارجي كشورهاي ژاپن، تركيه، بلژيك، يوگسلاوي سابق و بعضي كشورهاي اروپاي غربي

2- همكاري با نشريات كثيرالانتشار قبل و بعد از انقلاب و همكاري با نشريات كُردي(محلي، منطقه اي، برون مرزي و دانشجويي) در زمينه كاريكاتور ، كاريكلماتور و...

3- انتشار كتاب« كاريكاتورستان» با همكاري اخويم سيد محمد امين قريشي و باهمت انتشارات صلاح الدين ايوبي اروميه

4- انتشار كتاب كاريكلماتور« وشه وفشه» به همت دوست بزرگوارم حامد قدرتي احمد آباد

5- مربي و داور مسابقات كاريكاتور استاني و شمال غرب كشور و...

6- عضو سازمان جهاني كاريكاتور، فكو FECO- ايران و نماينده اين سازمان در شهرستان بوكان  

7- از بنيانگذاران« كاريكاتور كردي» در ايران و....

8- نفر اول شخصيت هاي برتر كُرد برابر رأي صادره هيئت داوران

9- نويسنده فيلم نامه از جمله فيلم طنز كُردي« شوخي درماني»

۱۰- انتشار کتاب کاریکاتورستان دو به همراه برادرم محمد امین قریشی و به همت دوستان ارجمندم حامد قدرتی احمدآباد و مسعود دل افکار

 
 
 
Linkedin
ارسال به دوستان  نسخه چاپی
 بسی رنج بردم در این سال سی!/ زندگینامه سید یاسین قریشی
کاریکاتوریست و طنز نویس به نام کردزبان که یکی از مشاهیر پر افتخارشهربوکان است ،سید یاسین قریشی می باشد.ایشان مولف چندین کتاب به زبانهای کردی و فارسی از جمله كتاب گالته و كتاب كاريكاتورستان است که در حال حاضر ساکن شهرستان بوکان است.بوکان خاتون زندگینامه این استاد گرانقدر را به قلم زیبای خودشان بیان می کند.

 وضعيت خدمت: اعزام داوطلبانه به خدمت اجباري سربازي توسط سران متفقين(زُ عماي قديم) به اتفاق جهت استخدام زود هنگام و كسب معافيت پس از خوردن دو سال و خُرده اي آش بزرگ ديگهاي پادگان

تعداد عايله: 5 نان خور با احتساب هنر

وضعيت شغلي:(مشغله) دبير، دبيريكه حرف مي زند يعني مي زد( البته نه حرف مفت) از آن حرف هاي چندر قازي.

ادامه تحصيل:( هاف تايم دوم) فارغ التعطيل در رشته زبان و ادبيات فارسي كه مدرك نان و آبداري نبود ولي مي شد آن را در كوزه گذاشت و آبش را خورد.

وضعيت هنري:شروع با كاريكاتور دبيران دوران تحصيلي وبروبچه هاي تنبل محله و طراحي از چهره عمرو و زيد به سبك عكاسان دوره گرد

انگيزه هنري: نه به خاطر نان شب، نه به خاطر ليلا، يه چيزي در همين مايه ها، شوخي كردم فقط از خودمان مايه گذاشتيم.

سابقه هنري: اگر سوء سابقه محسوب نشود، بسي رنج بردم در اين سال سي و...

ريز فعاليت ها:

1- پهن نمودن بساط نمايشگاه در هر جايي كه مي شد گذاشت و بعضاً ارائه كار به روش مشائيان. برگزاي نمايشگاه در تهران و بعضي شهرها از جمله يزد، اروميه، شهركُرد، بابلسر،سنندج، مهاباد،اصفهان، مشهد، بوكان و شركت در نمايشگاههاي خارجي كشورهاي ژاپن، تركيه، بلژيك، يوگسلاوي سابق و بعضي كشورهاي اروپاي غربي

2- همكاري با نشريات كثيرالانتشار قبل و بعد از انقلاب و همكاري با نشريات كُردي(محلي، منطقه اي، برون مرزي و دانشجويي) در زمينه كاريكاتور ، كاريكلماتور و...

3- انتشار كتاب« كاريكاتورستان» با همكاري اخويم سيد محمد امين قريشي و باهمت انتشارات صلاح الدين ايوبي اروميه

4- انتشار كتاب كاريكلماتور« وشه وفشه» به همت دوست بزرگوارم حامد قدرتي احمد آباد

5- مربي و داور مسابقات كاريكاتور استاني و شمال غرب كشور و...

6- عضو سازمان جهاني كاريكاتور، فكو FECO- ايران و نماينده اين سازمان در شهرستان بوكان  

7- از بنيانگذاران« كاريكاتور كردي» در ايران و....

8- نفر اول شخصيت هاي برتر كُرد برابر رأي صادره هيئت داوران

9- نويسنده فيلم نامه از جمله فيلم طنز كُردي« شوخي درماني»

۱۰- انتشار کتاب کاریکاتورستان دو به همراه برادرم محمد امین قریشی و به همت دوستان ارجمندم حامد قدرتی احمدآباد و مسعود دل افکار

 
 
 
Linkedin
ارسال به دوستان  نسخه چاپی
 بسی رنج بردم در این سال سی!/ زندگینامه سید یاسین قریشی
کاریکاتوریست و طنز نویس به نام کردزبان که یکی از مشاهیر پر افتخارشهربوکان است ،سید یاسین قریشی می باشد.ایشان مولف چندین کتاب به زبانهای کردی و فارسی از جمله كتاب گالته و كتاب كاريكاتورستان است که در حال حاضر ساکن شهرستان بوکان است.بوکان خاتون زندگینامه این استاد گرانقدر را به قلم زیبای خودشان بیان می کند.

 وضعيت خدمت: اعزام داوطلبانه به خدمت اجباري سربازي توسط سران متفقين(زُ عماي قديم) به اتفاق جهت استخدام زود هنگام و كسب معافيت پس از خوردن دو سال و خُرده اي آش بزرگ ديگهاي پادگان

تعداد عايله: 5 نان خور با احتساب هنر

وضعيت شغلي:(مشغله) دبير، دبيريكه حرف مي زند يعني مي زد( البته نه حرف مفت) از آن حرف هاي چندر قازي.

ادامه تحصيل:( هاف تايم دوم) فارغ التعطيل در رشته زبان و ادبيات فارسي كه مدرك نان و آبداري نبود ولي مي شد آن را در كوزه گذاشت و آبش را خورد.

وضعيت هنري:شروع با كاريكاتور دبيران دوران تحصيلي وبروبچه هاي تنبل محله و طراحي از چهره عمرو و زيد به سبك عكاسان دوره گرد

انگيزه هنري: نه به خاطر نان شب، نه به خاطر ليلا، يه چيزي در همين مايه ها، شوخي كردم فقط از خودمان مايه گذاشتيم.

سابقه هنري: اگر سوء سابقه محسوب نشود، بسي رنج بردم در اين سال سي و...

ريز فعاليت ها:

1- پهن نمودن بساط نمايشگاه در هر جايي كه مي شد گذاشت و بعضاً ارائه كار به روش مشائيان. برگزاي نمايشگاه در تهران و بعضي شهرها از جمله يزد، اروميه، شهركُرد، بابلسر،سنندج، مهاباد،اصفهان، مشهد، بوكان و شركت در نمايشگاههاي خارجي كشورهاي ژاپن، تركيه، بلژيك، يوگسلاوي سابق و بعضي كشورهاي اروپاي غربي

2- همكاري با نشريات كثيرالانتشار قبل و بعد از انقلاب و همكاري با نشريات كُردي(محلي، منطقه اي، برون مرزي و دانشجويي) در زمينه كاريكاتور ، كاريكلماتور و...

3- انتشار كتاب« كاريكاتورستان» با همكاري اخويم سيد محمد امين قريشي و باهمت انتشارات صلاح الدين ايوبي اروميه

4- انتشار كتاب كاريكلماتور« وشه وفشه» به همت دوست بزرگوارم حامد قدرتي احمد آباد

5- مربي و داور مسابقات كاريكاتور استاني و شمال غرب كشور و...

6- عضو سازمان جهاني كاريكاتور، فكو FECO- ايران و نماينده اين سازمان در شهرستان بوكان  

7- از بنيانگذاران« كاريكاتور كردي» در ايران و....

8- نفر اول شخصيت هاي برتر كُرد برابر رأي صادره هيئت داوران

9- نويسنده فيلم نامه از جمله فيلم طنز كُردي« شوخي درماني»

۱۰- انتشار کتاب کاریکاتورستان دو به همراه برادرم محمد امین قریشی و به همت دوستان ارجمندم حامد قدرتی احمدآباد و مسعود دل افکار

 
 
 
+ نوشته شده در  ساعت   توسط سید یاسین قریشی | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
سید یاسن قریشی
کاریکاتوریست و طنز نویس
مولف چندین کتاب به زبانهای کردی و فارسی
از جمله كتاب گالته، كتاب كاريكاتورستان
ساکن شهرستان بوکانپیوندهای روزانه
وبلاگستان بوکان
هه لاله ی بوکان
بوکان پرس
حامد قدرتی احمدآباد
پیام مهر
سايت روانه- ادبيات بوكان
آب و هواي بوكان
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
هفته سوم خرداد ۱۳۹۲
هفته چهارم اسفند ۱۳۹۱
هفته دوم اسفند ۱۳۹۱
هفته اوّل آذر ۱۳۸۹
هفته سوم مهر ۱۳۸۹
هفته دوم مهر ۱۳۸۹
هفته چهارم شهریور ۱۳۸۹
هفته دوم شهریور ۱۳۸۹
هفته دوم آذر ۱۳۸۸
هفته سوم آبان ۱۳۸۸
هفته دوم آبان ۱۳۸۸
هفته اوّل آبان ۱۳۸۸
هفته چهارم مهر ۱۳۸۸
هفته سوم مهر ۱۳۸۸
هفته دوم مهر ۱۳۸۸
هفته اوّل مهر ۱۳۸۸
هفته چهارم شهریور ۱۳۸۸
هفته سوم شهریور ۱۳۸۸
هفته اوّل شهریور ۱۳۸۸
هفته چهارم مرداد ۱۳۸۸
هفته سوم مرداد ۱۳۸۸
هفته اوّل اردیبهشت ۱۳۸۷
هفته سوم شهریور ۱۳۸۵
هفته اوّل خرداد ۱۳۸۵
هفته دوم دی ۱۳۸۴
هفته سوم مهر ۱۳۸۴
هفته دوم شهریور ۱۳۸۴
هفته اوّل شهریور ۱۳۸۴
هفته دوم مرداد ۱۳۸۴
هفته سوم تیر ۱۳۸۴
هفته دوم تیر ۱۳۸۴
هفته اوّل تیر ۱۳۸۴
هفته سوم خرداد ۱۳۸۴
آرشیو موضوعی
طنز (فارسي)
طنز (كوردي)
ادبيات
کاریکاتور
کاریکلماتور فارسی
کاریکلماتوری کوردی


پیوندها
پيام بوكان
حامد قدرتي احمدآباد
بوکان پرس
**بۆ بۆکان**برای بوکان**
نشریه پیام بهاران بوکان
كتيبخانه‌ي په‌رتووك
انتشارات زانکو
عبدالعزيز مولودي
بوكان روژ هه‌لات
سايتهاي كردي
پيشگيري از اعتياد عرفان بوكان
فرداي ما
عصر ايران
خبر گزاري فردا نيوز
هه‌لاله بوكان
شاري بوكان
سايتهاي ايراني
شار نيوز
رشيد احمد ره‌ش
محمد امين شاصنم
احمد غلامي
پيام بوكان
«جێژوان» پــــــاتــــوق بــــچـــه‌هـــای بـــــوکــــان
بوکان سنور
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM